Obsah

Aktuality

18.09.2019

Stavba - vysoké napětí Skalsko - od 23. 9. 2019

V rámci stavby RADLÍK VN4363, Skalsko - propojení kVN; IE-12-6007299 se provede propojení kabelem vysokého napětí 22kV dvou trafostanic. Toto propojení se realizuje především z důvodu zokruhování trafostanic. Díky tomu při případné poruše na kabelu vysokého napětí nebo na lince vysokého napětí je možné trafostanici napájet kabelem jiným a zajistit tak dodávku elektrické energie v co nejkratší možné době . První TS se nachází na začátku obce Skalsko směrem od Kamenice. Druhá se nachází poblíž rybníka Markvart. Tato trafostanice projde v rámci stavby kompletní rekonstrukcí. Zahájení výkopových prací je plánované od 23.9. v úseku trafostanice ve Skalsku podél hlavní komunikace (1. etapa) dále potom protlakem přes hlavní komunikaci směrem k oboře Březka (2. etapa). Další výkopové práce už budou v podstatě mimo obec po loukách a lesní cestou k rybníku Markvart. Celou situaci stavby přikládáme v příloze k nahlédnutí. Omezení komunikace bude pouze zúžením jednoho jízdního pruhu a na konci pracovní doby bude omezení co nejvíce minimalizováno. Z důvodu předpokládaného kamenitého podloží se nedá odhadnout délka trvání výkopových prací. Děkujeme předem všem dotčeným občanům za trpělivost při výstavbě. Stavba není realizována ani financována z prostředků obce Pohoří.

Detail Aktuality

09.09.2019

Přechodná úprava provozu ve Skalsku

Z důvodu pokládky kabelového vedení VN dojde v termínu od 16.9. do 31.10.2019 k částečnému omezení provozu.

Detail Aktuality

12.06.2019

Informace e-mailem

Připomínáme možnost automatického odebírání informací z webových stránek obce e-mailem. Stačí se registrovat v levém sloupci webu.

Detail Aktuality

Události v obci

V této kapitole najdete informace o různých sportovních a společenských akcích, termínech jednání zastupitelstva a o všem ostatním co je spjato se životem naší obce.


Případné náměty a připomínky jsou vítány, stejně jako informace o sportovních a kulturních akcí, které budou organizovány v katastru obce a přilehlých obcích.

 

O akcích informujte úřad obce. Kontakty na úřad zde...