Obsah

Připomínky k územnímu plánu je možné podávat do 8. 8. 2018

Typ: ostatní
Vážení,
dovolujeme si Vás informovat, že do 8. 8. 2018 je možné podat připomínky k územnímu plánu u pořizovatele, Městského úřadu Černošice, Odboru územního plánování se sídlem v Černošicích. Vaši žádost o změnu územního plánu uplatněte nyní formou připomínky (formulář ke stažení naleznete níže).


Podání připomínky k projednávanému územnímu plánu nebo jeho změně využijete v případě, kdy nesouhlasíte se zveřejněným návrhem územního plánu nebo jeho změnou.

Vydaný územní plán může výrazně ovlivnit možnost využití pozemku, především pro plánovanou výstavbu, ale i pro jiné způsoby využití. To se týká i stávajících nemovitostí. Proto bude tato územně plánovací dokumentace veřejně projednávána a vlastníci nemovitostí i ostatní občané mohou hájit svá práva. Proces projednávání územního plánu nebo jeho změny má zákonem stanovený postup.


Připomínky může uplatnit u pořizovatele každý:
•při projednávání návrhu zadání územního plánu nebo jeho změny a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou
•k návrhu územního plánu nebo jeho změny pro společné jednání a to do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky
•k návrhu územního plánu nebo jeho změny pro veřejné projednání a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu územního plánu nebo jeho změny
Připomínka může být zaslána poštou, podána na podatelně MěÚ Černošice, nebo zaslána prostřednictvím datové schránky.

Připomínka k územnímu plánu - formulář


Příloha

Vytvořeno: 18. 7. 2018
Poslední aktualizace: 18. 7. 2018 12:34
Autor: Správce Webu