Obsah

Stavba - vysoké napětí Skalsko - od 23. 9. 2019

Typ: ostatní
V rámci stavby RADLÍK VN4363, Skalsko - propojení kVN; IE-12-6007299 se provede propojení kabelem vysokého napětí 22kV dvou trafostanic. Toto propojení se realizuje především z důvodu zokruhování trafostanic. Díky tomu při případné poruše na kabelu vysokého napětí nebo na lince vysokého napětí je možné trafostanici napájet kabelem jiným a zajistit tak dodávku elektrické energie v co nejkratší možné době . První TS se nachází na začátku obce Skalsko směrem od Kamenice. Druhá se nachází poblíž rybníka Markvart. Tato trafostanice projde v rámci stavby kompletní rekonstrukcí. Zahájení výkopových prací je plánované od 23.9. v úseku trafostanice ve Skalsku podél hlavní komunikace (1. etapa) dále potom protlakem přes hlavní komunikaci směrem k oboře Březka (2. etapa). Další výkopové práce už budou v podstatě mimo obec po loukách a lesní cestou k rybníku Markvart. Celou situaci stavby přikládáme v příloze k nahlédnutí. Omezení komunikace bude pouze zúžením jednoho jízdního pruhu a na konci pracovní doby bude omezení co nejvíce minimalizováno. Z důvodu předpokládaného kamenitého podloží se nedá odhadnout délka trvání výkopových prací.
Děkujeme předem všem dotčeným občanům za trpělivost při výstavbě.
Stavba není realizována ani financována z prostředků obce Pohoří.

Přílohy

Vytvořeno: 18. 9. 2019
Poslední aktualizace: 18. 9. 2019 17:19
Autor: Správce Webu