Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Ing. Petra Adámková
Starosta

Novinky

10.10.2019 - 26.10.2019

OZNÁMENÍ záměru obce Pohoří zřídit služebnost

Detail Úřední deska

10.10.2019

Rozpočtové opatření č. 6

Detail Úřední deska

02.10.2019 - 18.10.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ

Detail Úřední deska

27.09.2019

Rozpočtové opatření č. 5

Detail Úřední deska

18.09.2019

Stavba - vysoké napětí Skalsko - od 23. 9. 2019

V rámci stavby RADLÍK VN4363, Skalsko - propojení kVN; IE-12-6007299 se provede propojení kabelem vysokého napětí 22kV dvou trafostanic. Toto propojení se realizuje především z důvodu zokruhování trafostanic. Díky tomu při případné poruše na kabelu vysokého napětí nebo na lince vysokého napětí je možné trafostanici napájet kabelem jiným a zajistit tak dodávku elektrické energie v co nejkratší možné době . První TS se nachází na začátku obce Skalsko směrem od Kamenice. Druhá se nachází poblíž rybníka Markvart. Tato trafostanice projde v rámci stavby kompletní rekonstrukcí. Zahájení výkopových prací je plánované od 23.9. v úseku trafostanice ve Skalsku podél hlavní komunikace (1. etapa) dále potom protlakem přes hlavní komunikaci směrem k oboře Březka (2. etapa). Další výkopové práce už budou v podstatě mimo obec po loukách a lesní cestou k rybníku Markvart. Celou situaci stavby přikládáme v příloze k nahlédnutí. Omezení komunikace bude pouze zúžením jednoho jízdního pruhu a na konci pracovní doby bude omezení co nejvíce minimalizováno. Z důvodu předpokládaného kamenitého podloží se nedá odhadnout délka trvání výkopových prací. Děkujeme předem všem dotčeným občanům za trpělivost při výstavbě. Stavba není realizována ani financována z prostředků obce Pohoří.

Detail Aktuality