Obsah

Odpadové hospodářství

obr_bioodpadTŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME ...


Svoz bioodpadu začíná 6. dubna 2018

 

A dále každý sudý týden. Ceny se nemění. Nádoby k vyzvednutí na OÚ.


 

Zpravodaj EKOKOM a.s.


 

obr_velkodpadSVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 2018

Sobota 21. dubna 2018


NEBEZPEČNÝ ODPAD:

   STANOVIŠTĚ:       08:00 - 08:25  Skalsko      - naproti zastávce

                                    08:30 - 08:55  Pohoří       - u kontejnerů

                                    09:00 - 09:30  Chotouň   - pod sjezdovkou

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: OD 8:00 DO 12:00 HOD 

          STANOVIŠTĚ:   Pohoří       -  u kontejnerů                                  

                                       Skalsko     -  naproti zastávce

                                      Chotouň    - pod sjezdovkou        

 


   

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 2018

obr_velkodpadSobota 13. října 2018


NEBEZPEČNÝ ODPAD:

      STANOVIŠTĚ:       08:00 - 08:25  Skalsko      - naproti zastávce

                                       08:30 - 08:55  Pohoří       - u kontejnerů

                                       09:00 - 09:30  Chotouň   - pod sjezdovkou

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: OD 8:00 DO 12:00 HOD 


          STANOVIŠTĚ:   Pohoří       -  u kontejnerů                                  

                                       Skalsko     -  naproti zastávce

                                      Chotouň    - pod sjezdovkou            

 


 

Od 19. 10. 2015 je v Chotouni vedle obecního úřadu umístěn nový barevný kontejner, kam můžete odložit přístroje z domácnosti do max.

velikosti cca mikrovlnné trouby.

kontajner


obr_svozTERMÍNY SVOZU ODPADU V OBCI POHOŘÍ

Obec kontejnery směs plast sklo papír   tetra kov bio
Chotouň

Pá/lichý
týdně

Út/týdně

Čt/lichý týden

Čt/týdně

Pá/1.týden v měsíci

Pá/týdně

Pá/sudý týden
Pohoří

Pá/lichý
týdně

Út/týdně

Čt/lichý týden

Čt/týdně

Pá/1.týden v měsíci

Pá/týdně

Pá/sudý týden
Skalsko

Pá/lichý
týdně

Út/týdně

Čt/lichý týden

Čt/týdně

Pá/1.týden v měsíci Pá/týdně Pá/sudý týden

 


 

obr_plechovkaOd 15. 7. 2015  kontejner na drobný kovový odpad umístěnv Chotouni o obecního úřadu

 


 

obr_recyklace1Vážení spoluobčané,
v každé části obce je nově umístěn hnědý kontejner na odkládání organických zbytků z Vašich zahrad a kuchyní.

Nevhazujte, prosím, nic jiného, než je uvedeno.

Zájemci o individuální popelnice – přihlaste se na OÚ.

 


 

obr_bioodpadVážení spoluobčané,
jak asi víte ze sdělovacích prostředků, obce mají od 1. 4. 2015 povinnost zajistit sběr kovů a biologického odpadu.

Kovy:

Sběr kovů bude zajištěn do kontejneru ve staré hasičárně SDH Pohoří. Frekvence sběru bude zvýšena a termíny budou uveřejněny na webových stránkách obce a e-mailem (občanům, kteří poskytli svou e-mailovou adresu).

Biologický odpad:

K zajištění sběru biologického odpadu obecní úřad zvolil cestu využití služeb firmy AVE CZ, která nabízí bezplatné zapůjčení nádob na bioodpad o objemu 120 a 240 l (plastové popelnice).

Ceny pro zájemce o tuto službu jsou následující:

Období svozu 1.4. - 30. 11. 2016 1. 6. - 30. 11. 2016
Vývoz 1x za 14 dní - sudý týden 1x za 14 dní - sudý týden
Nádoba 120 l 449 Kč 345 Kč
Nádoba 240 l 585 Kč 437 Kč

*Uvedené ceny jsou za celé období poskytování služby.

 

Zájemci o tuto službu – přihlaste se prosím na obecním úřadě, zvolte pro vás

vhodný termín a uhraďte danou částku. Na základě toho bude pro Vás objednána

nádoba, známka na nádobu a zahájen svoz firmou AVE CZ.

Zájemci o službu - uzávěrka objednávek na daný měsíc a platba do 25. dne měsíce

 

S pozdravem

Jana Paulová

místostarostka


použité obrázky - zdroj: Google