Obsah

zdroj_google

 

Odpadové hospodářství - Zpravodaj EKOKOM a.s.

 

TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME

 

INFORMACE

  • Cena vývozu nádoby 240 l na Bioodpad 4 - 11/ 2021 je 650 Kč.
  • V případě nesprávné částky poukázané na účet obce, bude tato zaslána nazpět a služba nebude fungovat.

 

► NOVINKA

  • U obecního úřadu v Chotouni je od začátku roku 240 l nádoba na použité oleje.
  • Svoz zatím 1x měsíčně podle potřeby.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 19. 10. 2015 je v Chotouni vedle obecního úřadu umístěn nový barevný kontejner na vysloužilé přístroje z domácnosti do max. velikosti cca mikrovlnné trouby

kontajner

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 15. 7. 2015 stanovištích v centrálních částech obce umístěn kontejner na drobný kovový odpad  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení spoluobčané,
v každé části obce je nově umístěn hnědý kontejner na odkládání organických zbytků z Vašich zahrad a kuchyní.

Nevhazujte, prosím, nic jiného, než je uvedeno.

Zájemci o individuální popelnice – přihlaste se na OÚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčané,
jak asi víte ze sdělovacích prostředků, obce mají od 1. 4. 2015 povinnost zajistit sběr kovů a biologického odpadu.

Kovy:

Sběr kovů bude zajištěn do kontejneru ve staré hasičárně SDH Pohoří. Frekvence sběru bude zvýšena a termíny budou uveřejněny na webových stránkách obce.

Biologický odpad:

K zajištění sběru biologického odpadu obecní úřad zvolil cestu využití služeb firmy AVE CZ, která nabízí bezplatné zapůjčení nádob na bioodpad o objemu 120 a 240 l (plastové popelnice).

Ceny pro zájemce o tuto službu jsou následující:

Období svozu 1.4. - 30. 11. 2016 1. 6. - 30. 11. 2016
Vývoz 1x za 14 dní - sudý týden 1x za 14 dní - sudý týden
Nádoba 120 l 449 Kč 345 Kč
Nádoba 240 l 585 Kč 437 Kč

*Uvedené ceny jsou za celé období poskytování služby.

 

Zájemci o tuto službu – přihlaste se prosím na obecním úřadě, zvolte pro vás

vhodný termín a uhraďte danou částku. Na základě toho bude pro Vás objednána

nádoba, známka na nádobu a zahájen svoz firmou AVE CZ.

Zájemci o službu - uzávěrka objednávek na daný měsíc a platba do 25. dne měsíce

 

S pozdravem

Jana Paulová

místostarostka


použité obrázky - zdroj: Google