Obsah

zdroj_google

 

Odpadové hospodářství - Zpravodaj EKOKOM a.s.

 

TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME    https://www.jaktridit.cz/

 

 

NOVINKA 2023

 •  NAŠI OBČANÉ A REKREANTI VYUŽÍVAT SBĚRNÝ DVŮR V JÍLOVÉM U PRAHY PO DOHODĚ NA OBECNÍM ÚŘADU POHOŘÍ - pro více informací kontaktujte pana Lukáše Chrudimského tel. 603 897 407

 

Bioodpad 2023 

 • Cena vývozu nádoby 240 l na Bioodpad 4 - 11/ 2023 je 796 Kč.
 • V případě nesprávné částky poukázané na účet obce, bude tato zaslána nazpět a služba nebude fungovat. LETOŠNÍ 1. VÝVOZ PROBĚHNE  7. DUBNA 2023

 

NOVINKA 2022 +

 • pro chatové oblasti Halíře, Houseboaty a Safina bude v Turyni od nového roku umístěn velkoobjemový kontejner 8000 l na směsný odpad
 • na tříděný odpad  v pytlích bude k dispozici klec na zámek
 • pytle a klíče budou od středy 5. ledna 2022 k vyzvednutí na obecním úřadě Pohoří nebo u pracovníků technických služeb Jílové u Prahy

 

NOVINKA 2022 

 • sazba poplatku pro rok 2022 činí 1000 Kč ročně
 • poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna
 • poplatníkem je každá fyzická osoba přihlášená v obci - trvale bydlící občané
 • poplatníkem je vlastník nemovité věci, ve které není přihlášená žádná osoba - rekreační objekty, chaty
 • svoz popelnic od domů probíhá každý pátek
 • svoz odpadu ze společných stanovišť je zachován v obvyklých termínech
 • bližší informace v záložce Poplatky - Poplatek za svoz odpadu

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE 2021

 • Cena vývozu nádoby 240 l na Bioodpad 4 - 11/ 2021 je 650 Kč.
 • V případě nesprávné částky poukázané na účet obce, bude tato zaslána nazpět a služba nebude fungovat.

 

► NOVINKA 2020

 • U obecního úřadu v Chotouni je od začátku roku 240 l nádoba na použité oleje.
 • Svoz zatím 1x měsíčně podle potřeby.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

►       NOVINKA 2015

 • Od 19. 10. 2015 je v Chotouni vedle obecního úřadu umístěn nový barevný kontejner na vysloužilé přístroje z domácnosti do max. velikosti cca mikrovlnné trouby

kontajner

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

►       NOVINKA 2015

 • Od 15. 7. 2015 stanovištích v centrálních částech obce umístěn kontejner na drobný kovový odpad  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

►       NOVINKA 2015

           Biologický odpad

 • V každé části obce je na obvyklém stanovišti nově umístěn hnědý kontejner na odkládání organických zbytků ze zahrad a kuchyní
 • Sváží se každý sudý pátek v měsíci
 • Zájemci o popelnice – přihlaste se na OÚ  - poskytuje zdarma AVE
 • Nevhazujte, prosím, nic jiného, než je uvedeno.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení spoluobčané,
jak asi víte ze sdělovacích prostředků, obce mají od 1. 4. 2015 povinnost zajistit sběr kovů a biologického odpadu.

Kovy:

Sběr kovů bude zajištěn do kontejneru ve staré hasičárně SDH Pohoří. Frekvence sběru bude zvýšena a termíny budou uveřejněny na webových stránkách obce.

Biologický odpad:

K zajištění sběru biologického odpadu obecní úřad zvolil cestu využití služeb firmy AVE CZ, která nabízí bezplatné zapůjčení nádob na bioodpad o objemu 120 a 240 l (plastové popelnice).

Ceny pro zájemce o tuto službu jsou následující:

Období svozu 1.4. - 30. 11.  1. 6. - 30. 11. 
Vývoz 1x za 14 dní - sudý týden 1x za 14 dní - sudý týden
Nádoba 120 l 449 Kč 345 Kč
Nádoba 240 l 585 Kč 437 Kč

*Uvedené ceny jsou za celé období poskytování služby.

 

Zájemci o tuto službu – přihlaste se prosím na obecním úřadě, zvolte pro vás

vhodný termín a uhraďte danou částku. Na základě toho bude pro Vás objednána

nádoba, známka na nádobu a zahájen svoz firmou AVE CZ.

Zájemci o službu - uzávěrka objednávek na daný měsíc a platba do 25. dne měsíce

 

S pozdravem

Jana Paulová

místostarostka


použité obrázky - zdroj: Google