Obsah

1. Poplatek za obecní systém nakládání s odpady

2. Poplatek za držení psa