Obsah

NOVINKA 2022

Od roku 2022 nabízí obec Pohoří možnost placení místních poplatků přes Platební portál Středočeského kraje. Na následujícím odkazu je možné jednoduše zaplatit veškeré místní poplatky, a to buď online platební kartou nebo bankovním převodem:

https://platby-sc.cz/

 

1. Poplatek za obecní systém nakládání s odpady

NOVINKA 2022 

  • sazba poplatku pro rok 2022 činí 1000 Kč ročně
  • poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna
  • poplatníkem je každá fyzická osoba přihlášená v obci - trvale bydlící občané
  • poplatníkem je vlastník nemovité věci, ve které není přihlášená žádná osoba - rekreační objekty, chaty
  • svoz popelnic od domů probíhá každý pátek
  • svoz odpadu ze společných stanovišť je zachován v obvyklých termínech

2. Poplatek za držení psa

 

pesPOPLATEK ZA PSA 

Poplatek za psa 2022

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. Držitel psa je povinen zaplatit poplatek do 31. 3. 2022

Sazba poplatku činí ročně:

za každého psa 100 Kč

Platbu je možno provést v hotovosti na Obecním úřadě v Chotouni, nebo bankovním převodem na č. účtu 164415667/0300.

V případě bankovního převodu Vás žádáme o přesnou identifikaci platby - do variabilního symbolu uvést číslo popisné, nebo evidenční a do zprávy pro příjemce uvést PES 2022 + jméno majitele

Výběr poplatku se řídí vyhláškou č. 01/2019, platnou od 1. 1. 2020

použité obrázky - zdroj: Google