Obsah

1. Poplatek za obecní systém nakládání s odpady

2. Poplatek za držení psa

pesPOPLATEK ZA PSA 

Poplatek za psa 2021

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. Držitel psa je 7povinen zaplatit poplatek do 31. 3. 2021

Sazba poplatku činí ročně:

za každého psa 100 Kč

Platbu je možno provést v hotovosti na Obecním úřadě v Chotouni, nebo bankovním převodem na č. účtu 164415667/0300.

V případě bankovního převodu Vás žádáme o přesnou identifikaci platby - do variabilního symbolu uvést číslo popisné, nebo evidenční a do zprávy pro příjemce uvést PES 2021 + jméno majitele

Výběr poplatku se řídí vyhláškou č. 01/2019, platnou od 1. 1. 2020

použité obrázky - zdroj: Google