Obsah

1. Poplatek za odpad 2019 - vývěska

2. Poplatek za psa 2019 - vývěska

pesPOPLATEK ZA PSA 2019

Poplatek za psa 2019

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. Držitel psa je 7povinen zaplatit poplatek do 31. 3. 2018

Sazba poplatku činí ročně:

za prvního psa chovaného v rodinném domku         240 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele   360 Kč

 

za prvního psa, jehož držitelem je poživatel sirotčího, invalidního, starobního vdovského, nebo vdovecekého důchodu a tento důchod je jeho jediným zdrojem příjmů, je sazba poplatku 120 Kč a za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 180 Kč.

 

Platbu je možno provést v hotovosti na Obecním úřadě v Chotouni, nebo bankovním převodem na č. účtu 164415667/0300.

V případě bankovního převodu Vás žádáme o přesnou identifikaci platby - do variabilního symbolu uvést číslo popisné, nebo evidenční a do zprávy pro příjemce uvést PES 2019 + jméno.

Výběr poplatku se řídí vyhláškou č. 01/2007, platnou od 22. 05. 2007.

použité obrázky - zdroj: Google