Obsah

Od roku 2022 nabízí obec Pohoří možnost placení místních poplatků přes Platební portál Středočeského kraje. Na následujícím odkazu je možné jednoduše zaplatit veškeré místní poplatky, a to buď online platební kartou nebo bankovním převodem:

https://platby-sc.cz/

 

1. Poplatek za obecní systém nakládání s odpady

  • sazba poplatku pro rok 2023 činí 1000 Kč za rok
  • poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna
  • poplatníkem je každá fyzická osoba přihlášená v obci - trvale bydlící občané
  • poplatníkem je vlastník nemovité věci, ve které není přihlášená žádná osoba - rekreační objekty, chaty
  • svoz popelnic od domů probíhá každý pátek
  • svoz odpadu ze společných stanovišť je zachován v obvyklých termínech
  • odkaz Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 (1.37 MB)

2. Poplatek za držení psa

 

POPLATEK ZA SVOZ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU - TKO   2023        https://platby-sc.cz/

Poplatek pro trvale bydlící občany je splatný do 30. 4. 2023popelnice

Sazba poplatku - svoz 1x týdně
- 1000 Kč/ osoba
                                  

Poplatek pro rekreační stavby, kde není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu, je splatný do 30. 4. 2023

Sazba poplatku - 1000 Kč/ rekreační objekt (chata)

 

Platbu je možno provést:

  • kartou na portálu Středočeského kraje - https://platby-sc.cz/
  • bankovním převodem na č. účtu 164415667/0300
  • v hotovosti do pokladny Obecního úřadu v Chotouni č.p. 61

 

V případě bankovního převodu Vás žádáme o přesnou identifikaci platby - do variabilního symbolu uvést číslo popisné, nebo evidenční a do zprávy pro příjemce uvést TKO 2023 + jméno.

Výběr poplatku se řídí obecní vyhláškou č. 2/2021 platnou od 1. 1. 2022

použité obrázky - zdroj: Google