Obsah

1. Poplatek za obecní systém nakládání s odpady

2. Poplatek za držení psa

POPLATEK ZA SVOZ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU - TKO

popelniceSvoz odpadu 2021

Poplatek pro trvale bydlící občany
 je splatný do 31. 3. 2021

Sazba poplatku - svoz 1x týdně
- 700 Kč/ osoba
                                             1x 14 dní - 480 Kč/ osoba

Poplatek pro rekreační stavby, není-li tam hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu, je splatný do 30. 6. 2021

Sazba poplatku - 700 Kč/ rekreační objekt (chata)

 

Platby je možno provést v hotovosti na Obecním úřadě v Chotouni, nebo bankovním převodem na č. účtu 164415667/0300.

 

V případě bankovního převodu Vás žádáme o přesnou identifikaci platby - do variabilního symbolu uvést číslo popisné, nebo evidenční a do zprávy pro příjemce uvést

TKO 2021 + jméno.

Výběr poplatku se řídí obecní vyhláškou č. 1/2020 platnou od 1. 1. 2021

použité obrázky - zdroj: Google