Obsah

1. Poplatek za odpad 2019 - vývěska

2. Poplatek za psa 2019 - vývěska

POPLATEK ZA TKO 2019

popelniceTuhý komunální odpad 2019

Poplatek pro trvale bydlící občany
 je splatný do 31. 3. 2019

Sazba poplatku - svoz 1x týdně
- 550 Kč/ osoba
                                             1x 14 dní - 330 Kč/ osoba

Poplatek pro rekreační stavby, není-li tam hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu, je splatný do 30. 6. 2019

Sazba poplatku - 550 Kč/ rekreační objekt (chata)

 

Platby je možno provést v hotovosti na Obecním úřadě v Chotouni, nebo bankovním převodem na č. účtu 164415667/0300.

 

V případě bankovního převodu Vás žádáme o přesnou identifikaci platby - do variabilního symbolu uvést číslo popisné, nebo evidenční a do zprávy pro příjemce uvést

TKO 2019 + jméno.

Výběr poplatku se řídí obecní vyhláškou č. 2/2015 platnou od 1. 1. 2016

použité obrázky - zdroj: Google