Obsah

Veřejná zasedání výňatek 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 92

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 nebo 2.

Zprávy

první předchozí
ze 7
poslední

Výpis usnesení ustavujícího veřejného zasedání

ze dne 12.10.2022 celý text

ostatní | 2. 2. 2023 | Autor: Správce Webu

Výpis usnesení 34. veřejného zasedání

ze dne 29.8.2022 celý text

ostatní | 16. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Výpis usnesení 33. veřejného zasedání

ze dne 8. 6. 2022 celý text

ostatní | 22. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

Výpis usnesení 32. veřejného zasedání

ze dne 31. 5. 2022 celý text

ostatní | 22. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

Výpis usnesení 31. veřejného zasedání

ze dne 30.5.2022 celý text

ostatní | 10. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 7
poslední