Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Pohoří
Pohoří
Skalsko - Chotouň

Webové stránky se upravují. Omluvte prosím případné nedostatky.

1. Poplatek za obecní systém nakládání s odpady

  • sazba poplatku pro rok 2024 činí 1000 Kč za rok
  • poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna
  • poplatníkem je každá fyzická osoba přihlášená v obci - trvale bydlící občané
  • poplatníkem je vlastník nemovité věci, ve které není přihlášená žádná osoba - rekreační objekty, chaty
  • svoz popelnic od domů probíhá každý pátek
  • svoz odpadu ze společných stanovišť je zachován v obvyklých termínech
  • odkaz Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 (1.37 MB)

2. Poplatek za držení psa

odkaz pro bezhotovostní platbu https://platby-sc.cz/obec/praha-zapad/pohori

Poplatek za držení psa

pesPoplatek za psa 2023

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. Držitel psa je povinen zaplatit poplatek do 31. března

Sazba poplatku činí ročně: za každého psa 100 Kč

V případě bankovního převodu Vás žádáme o přesnou identifikaci platby - do variabilního symbolu uvést číslo popisné, nebo evidenční a do zprávy pro příjemce uvést PES 2024 + jméno majitele

Výběr poplatku se řídí vyhláškou č. 01/2019, platnou od 1. 1. 2020

použité obrázky - zdroj: Google

foto-paticka