Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Pohoří
Pohoří
Skalsko - Chotouň

Webové stránky se upravují. Omluvte prosím případné nedostatky.

1. Poplatek za obecní systém nakládání s odpady

  • sazba poplatku pro rok 2024 činí 1000 Kč za rok
  • poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna
  • poplatníkem je každá fyzická osoba přihlášená v obci - trvale bydlící občané
  • poplatníkem je vlastník nemovité věci, ve které není přihlášená žádná osoba - rekreační objekty, chaty
  • svoz popelnic od domů probíhá každý pátek
  • svoz odpadu ze společných stanovišť je zachován v obvyklých termínech
  • odkaz Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 (1.37 MB)

2. Poplatek za držení psa

odkaz pro bezhotovostní platbu https://platby-sc.cz/obec/praha-zapad/pohori

Poplatek za svoz odpadů

POPLATEK ZA SVOZ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU - TKO 2023

Poplatek pro trvale bydlící občany je splatný do 30. 4. 2023popelnice
Sazba poplatku - svoz 1x týdně - 1000 Kč/ osoba

Poplatek pro rekreační stavby, kde není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu, je splatný do 30. 4. 2023

Sazba poplatku - 1000 Kč/ rekreační objekt (chata)

Platbu je možno provést:

V případě bankovního převodu Vás žádáme o přesnou identifikaci platby - do variabilního symbolu uvést číslo popisné, nebo evidenční a do zprávy pro příjemce uvést TKO 2023 + jméno.

Výběr poplatku se řídí obecní vyhláškou č. 2/2021 platnou od 1. 1. 2022

použité obrázky - zdroj: Google

foto-paticka