Obsah

PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 

► Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č. 1/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č. 2/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č. 1/2019 (762.63 kB) 

o místním poplatku ze psů 

Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č. 1/2016

o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č. 2/2013

o zákazu volného pobíhání domácího zvířectv a psů

Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č. 3/2012

o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace

Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č. 1/2010

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č. 5/2006

o vyhlášení závazné části změny č. 1 územního plánu obce Pohoří

Obecně závazná vyhláška ř. 2/2004

o vyhlášení závazné části územního plánu obce Pohoří

Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č. 1/2004

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE POHOŘÍ