Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č. 3/2019 (662.34 kB) 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pohoří

Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č. 1/2020 (1.05 MB)

o místním poplatkuza provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č. 1/2019 (762.63 kB)

o místním poplatku ze psů