Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Pohoří
Pohoří
Skalsko - Chotouň

Webové stránky se upravují. Omluvte prosím případné nedostatky.

Adresář poskytovatelů sociálních služeb

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČERNOŠICE

Tento Adresář vznikl díky projektu “Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice“, spolufinancovaný Evropskou unií.

 Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0

Adresář obsahuje seznam poskytovatelů sociálních služeb působících na území ORP Černošice. Služby jsou přehledně členěny podle životních situací a na konci je abecední seznam všech poskytovatelů.

Pokud víte o službě, která v naše území působí a není v  seznamu, neváhejte a kontaktujte nás...

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Tísňovým voláním je bezplatná volba čísel, která je nutná pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup.

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

 

112                        Integrovaný záchranný systém

150                        Hasičský záchranný sbor ČR

155                        Zdravotnická záchranná služba

158                        Policie ČR

156                        Městská policie

603 111 158       Tísňová linka pro neslyšící (poslat SMS)

POLICIE

Obvodní oddělení PČR Hostivice      

Litovická 783/20, 253 01 Hostivice

tel.: 974 882 750, 602 306 452

Obvodní oddělení PČR Hradištko pod Medníkem    

Rajchardov 75, 252 09 Hradištko

tel.: 974 882 700, 727 968 538

Obvodní oddělení PČR Jílové u Prahy 

Husova 256, 254 01 Jílové u Prahy

tel.: 974 867 120

Obvodní oddělení PČR Libčice nad Vltavou

Hřbitovní 735, 252 66 Libčice nad Vltavou

tel.: 974 866 400

Policejní stanice Roztoky

ul. 17. listopadu, 252 63 Roztoky

tel.: 233 910 861

Obvodní oddělení PČR Mníšek pod Brdy

nám. F.X. Svobody 27, 252 10 Mníšek pod Brdy

tel.: 974 882 720, 602 306 052, 737 736 581

Obvodní oddělení PČR Řevnice

Nádražní 213, 252 30 Řevnice

tel.: 974 882 740, 602 750 902

 Obvodní oddělení Jesenice

Vestecká 1400, 252 42  Jesenice

tel.: 974 882 770, 602 306 494

 

MĚSTSKÁ POLICIE

Černošice

Kladenská 1151, 252 28 Černošice

tel.: 251 642 153, 606 707 156
email: mestska.policie@mestocernosice.cz

Hostivice

Jiráskova 187, 253 01 Hostivice

tel.: 220 512 972, 724 022 053

email: mp@hostivice.eu

Jesenice

Budějovická 4, 252 42 Jesenice

tel.: 241 931 809, 775 775 978

email: mestska.policie@mujesenice.cz

Jílové u Prahy

Masarykovo náměstí 22, 254 01 Jílové u Prahy

tel.: 241 952 264, 602 870 513

email: mpolicie@jilove.cz

Mníšek pod brdy

Dobříšská 56 , 252 10 Mníšek pod Brdy

tel.: 318 541 938, 737 274 227

email: mestska.policie@mnisek.cz

ROZTOKY

ul. 17. Listopadu č. 37, 252 63 Roztoky

tel.: 220 910 468, 602 666 458

email: info@mproztoky.cz

RUDNÁ

Karlovotýnská 425, 252 19 Rudná

tel.: 734 811 811

email: mp@mestorudna.cz

ŘEVNICE

nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 64, 252 30 Řevnice

tel.: 775 718 588, 773 837 230

email:  mp.revnice@revnice.cz

 

 OBECNÍ POLICIE

Velké Přílepy

Pražská č.p. 45, 25264 Velké Přílepy

tel.: 220 930 595, 731 574 283, 723 187 157

email: obecnipolicie@seznam.cz

Vestec

Vestecká č.p. 3, Vestec, 252 42 Jesenice  

tel.: 313 035 500, 739 156 156

email: info@opvestec.cz

Průhonice

Květnové náměstí 7, 252 43 Průhonice

tel.: 267 750 129, 721 356 420

email: obecni.policie@pruhonice-obec.cz

Dobrovíz

Brigádnická 170, Dobrovíz (Kulturní dům, 1. patro)

tel.: 607 048 143, 607 048 144

email: obecnipolicie@dobroviz.cz

Koleč – obecní policie pro obec Holubice - kozinec

Koleč 103, 273 29 Koleč

tel.: 725 612 625 

email: obecni.policie@kolec.cz

Horoměřice

Velvarská 121, Horoměřice

tel.: 220 970 241, 602 266 005, 603 475 375

Chýně

Hlavní 200, 253 03 Chýně

tel.: 725 725 156 

email: op@chyne.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERNOŠICE

 

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Oddělení sociálně právní ochrany dětí                                   Oddělení sociální pomoci

Oddělení sociální prevence                                     

                                                                                           

Adresa:                                                                                              Adresa:

Václavská 316 / 12                                                                         Podskalská 19

120 00 Praha 2                                                                                120 00 Praha 2

 

Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete na stránkách města Černošice:

www.mestocernosice.cz

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Sociálně právní ochranou se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Dítětem se rozumí nezletilá osoba.

 

Oddělení sociální prevence

Oddělení se zabývá nezletilými dětmi, které vykazují závadové chování a jednání (např. záškoláctví, útěky z domova, zneužívání návykových látek, nerespektování rodičů, prostituce)

 

Oddělení sociální pomoci

Oddělení realizuje činnosti sociální práce ve prospěch jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci nebo takovou situací ohrožených, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby a osobám ohroženým rizikovým způsobem života apod. Vykonává funkci romského poradce a veřejného opatrovníka.

 

Sociální pracovníkpro Černošicko: 221 982 249

 

Sociální pracovník pro Jesenicko, Jílovsko a Mníšecko: 221 982 222

 

Sociální pracovník pro Hostivicko a Roztocko: 221 982 123

 

Sociální kurátor – 221 982 208

 

 Sociální pracovníci pověřených úřadů

ROZTOKY - Milena Kocourková

tel.: 220 400 229

email: kocourkova@roztoky.cz

 

HOSTIVICE - Mgr. Ludmila Rosíková

tel.: 220 397 140

email: rosikova@hostivice.eu

 

MNÍŠEK POD BRDY - Bc. Lukáš Říha

tel.: 318 541 910, 739 735 447

email: lukas.riha@mnisek.cz

 

JESENICE - Jarmila Červenková

tel.: 241 021 723, 702 208 133

email: jarmila.cervenkova@mujesenice.cz

 

JÍLOVÉ U PRAHY - Mgr. Daniela Musilová

tel.: 727 827 420

email: socialnipracovnice@jilove.cz

ÚŘAD PRÁCE

 

Kontaktní pracoviště Praha-západ

Dobrovského 1278/25

170 00 Praha 7 - Letná

tel.: 950 152 111

www. portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/praha-zapad

 

Pondělí                8:00 – 12:00               13:00 – 17:00

Úterý                    8:00 – 11:00

Středa                  8:00 – 12:00               13:00 – 17:00

Čtvrtek                8:00 – 11:00

Pátek                    8:00 – 11:00 (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

 

Vyřizuje žádosti o dávky a služby pro osoby se zdravotním postižením, tj. Žádost o příspěvek na mobilitu, žádost o příspěvek na péči, žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, žádost  o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, dále žádosti o dávky hmotné nouze, tj. Žádost o příspěvek na živobytí, žádost o doplatek na bydlení, žádost o okamžitou mimořádnou pomoc a žádosti o dávky státní sociální podpory, tj. Žádost o rodičovský příspěvek, žádost o přídavek na dítě, žádost o příspěvek na bydlení, žádost o porodné, žádost o pohřebné, žádost o dávky pěstounské péče.

Zajišťuje zprostředkování zaměstnání, evidenci uchazečů a zájemců o zaměstnání. Rozhoduje  o přiznání podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a o její výši.

 

Krize, tíseň a Násilí

 

Psychiatrická Nemocnice Bohnice

 Linka důvěry

284 016 666 / cena dle běžného tarifu / NON-STOP

 Centrum krizové intervence

Poskytuje psychiatrickou či psychologickou pomoc dospělým osobám s akutními obtížemi. Centrum je v provozu 24 hodin denně a je možné přijít i bez objednání.

Ústavní 91, 181 02 Praha 8

tel.: 284 016 110

www.bohnice.cz

DĚTI A MLÁDEŽ

Linka bezpečí

Poskytuje pomoc dětem a mládeži v krizových životních situacích.

116 111 / bezplatná / NON-STOP 

email: pomoc@linkabezpeci.cz

www.linkabezpeci.cz

 

 Linka eda

Poskytuje pomoc pečujícím (rodičům, blízkým, odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením.

800 40 50 60 / bezplatná / Po-Pá 9:00-15:00

chat: www.eda.cz

email: linka@eda.cz

www.eda.cz

 

 Linka pro rodinu a školu

Poskytuje pomoc dětem, jejich rodičům a blízkým, kteří se ocitli v těchto situacích, kdy dítě uteče, ztratí se, je pohřešováno, je sexuálně zneužívané nebo je sexuálně vykořisťované.

116 000 / bezplatná / NON-STOP 

email: 116000@cestazkrize.net

www.linkaztracenedite.cz

 

Dětské krizové centrum

Poskytuje pomoc dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným či jinak ohroženým na zdravém vývoji, dále dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích, dětem, které byly přepadeny, někdo jim ublížil nebo chtěl ublížit nebo byly svědky násilného trestného činu, autonehody, dětem, které mají problémy doma, ve škole nebo kdekoliv jinde.

 TELEFONICKÁ LINKA DŮVĚRY

Poskytuje pomoc dětem i dospělým v krizových životních situacích.

241 484 149, 777 715 215 / cena dle běžného tarifu / NON-STOP/ Zasílání SMS zpráv je blokováno.

e-mail: problem@ditekrize.cz

778 510 510/ cena dle běžného tarifu / NON-STOP/ linka pro krizové situace v kyberprostoru

V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 - Michle
tel: 241 480 511, 777 664 672
email: ambulance@ditekrize.cz

www.ditekrize.cz

SENIOŘI

elpida-Linka seniorů

Poskytuje pomoc seniorům v krizových životních situacích.

800 200 007 / bezplatná / denně 8:00 - 20:00

email: linkasenioru@elpida.cz

www.elpida.cz

 

Život 90 (LINKA „SENIOR TELEFON“)

Poskytuje pomoc seniorům starším 60 let a jejich pečujícím v tíživých životních situacích.

800 157 157 / bezplatná /NON-STOP 

email: seniortelefon@zivot90.cz

www.zivot90.cz

OBCHOD S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ

SOS LINKA La Strada

Poskytuje pomoc osobám vykořisťovaným, obchodovaným a vykořisťováním a obchodováním ohroženým.

222 71 71 71 / cena dle běžného tarifu / provozní hodiny viz. níže,  mimo provozní hodiny dostupný záznamník

800 077 777 / bezplatná / provozní hodiny viz. níže,  mimo provozní hodiny dostupný záznamník

Pondělí:    10.00 – 16.00 (český, anglický a bulharský jazyk)
Úterý:       10.00 – 16.00 (český, anglický, rumunský a ruský jazyk)
Středa:      12.00 – 20.00 (český, anglický a bulharský jazyk)
Čtvrtek:    10.00 – 16.00 (český, anglický a rumunský jazyk)
Pátek:       10.00 – 14.00 (český, anglický a bulharský jazyk)

email: pomoc@strada.cz.

www.strada.cz

NÁSILÍ

Bílý kruh bezpečí

Poskytuje pomoc obětem kriminality a domácího násilí.
116 006 / bezplatná / NON-STOP                           

257 317 100 / cena dle běžného tarifu / NON-STOP

U Trojice 2, 150 00 Praha 5

email: bkb.praha@bkb.cz

www.bkb.cz

 Dona linka

Poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím.
251 51 13 13 / cena dle běžného tarifu / NON-STOP                     

email.: dona.linka@bkb.cz

www.donalinka.cz

 

 Intervenční centrum proFem

Poskytuje pomoc a podporu obětem domácího a sexuálního násilí. Dále nabízí služby a podporu obětem domácího násilí v případech vykázání.

PŘÍBRAM -  Dlouhá 97, 261 01 Příbram III
BEROUN -  Komunitní centrum Beroun, Bezručova 928, 266 01 Beroun
BENEŠOV - Piaristická kolej Masarykovo nám. 1,  256 01 Benešov

tel.: 608 222 277 (9:00 – 15:00, nutno se předem objednat)
email: poradna@profem.cz , www.profem.cz

 Intervenční centrum KLADNO

Poskytuje pomoc a podporu obětem domácího násilí. Dále nabízí služby a podporu obětem domácího násilí v případech vykázání.

Jana Palacha 1643, 272 01 Kladno

tel.: 312 292 334-5

e-mail: ic@zsi-kladno.cz

www.zsi-kladno.cz

 

Acorus, z.ú.

Poskytuje pomoc ženám a dětem, které se staly oběťmi domácího násilí. Systém pomoci obsahuje telefonickou krizovou linku, krizová lůžka na dobu maximálně 7 dní, utajený azylový dům, krizovou intervenci, odborné sociální poradenství, poskytování právních informací.

283 892 772 / cena dle běžného tarifu / NON-STOP

Dělnická 213/12, Praha 7

e-mail: info@acorus.cz

www.acorus.cz

 

 PROXIMA SOCIALE, o.p.s.

Poskytuje podporu a krátkodobé ubytování osobám v obtížné sociální situaci spojené s náhlou ztrátou bydlení, s cílem jejich stabilizace a navázání na další zdroje pomoci.

Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany (Komunitní centrum Krok)

tel.: 277 007 288, 777 249 002

email: krizovapomoc@proximasociale.cz

www.proximasociale.cz

 

Občanské sdružení ROSA

Poskytuje pomoc ženám a dětem, které se staly oběťmi domácího násilí. Poskytuje odborné sociální poradenství v informačním a poradenském centru (Na Slupi 14, Praha 2), azylové ubytování pro ženy-oběti domácího násilí a telefonickou krizovou pomoc všem obětem násilí.

241 432 466 / Po, Út 9:00 – 18:00, St, Čt 9:00 – 16:00, Pá 9:00 – 14:00

602 246 102  / Po - Pá 9:00 – 18:00

poradna@rosa-os.cz

Podolská 242/25, 147 00 Praha 4

tel.: 241 432 466

email: info@rosa-os.cz

www.rosa-os.cz

 poradenství – sociální, dluhové, právní

 

 Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

Poskytuje sociálně-právní poradenství zejména v těchto oblastech: dluhové poradenství, ochrana spotřebitelských práv, bydlení (posouzení platnosti nájemních smluv, oprávněnosti výpovědi z nájmu, problematika vyklizení z bytu aj.), pracovněprávní vztahy, sociální dávky, diskriminace, včetně mobbingu a bossingu, cizinecké právo (problematika českého státního občanství, pobytová oprávnění cizinců), trestní právo (pouze ve věci zahlazení odsouzení, posouzení možnosti požádat o propuštění z výkonu trestu apod.), doprovázení při jednání na úřadech, pomoc s žádostmi, telefonním kontaktem, vyplňováním formulářů, poskytnutí informací a kontaktů na organizace, které poskytují jiné sociální služby a zprostředkování kontaktu na navazující služby.

U kanálky 1559/5, 120 00 Praha 2

tel.: 724 701 610
email: poradna@poradna-prava.cz

www.poradna-prava.cz

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

Poskytuje odborné psychologicko-poradenské služby formou individuálních, párových a rodinných konzultací. Nabízí sociálně právní poradenství, poradensko-terapeutické intervence, psychologické poradenství, poradensko-terapeutické vedení.

 

Husovo náměstí 64, 266 43 Beroun-Centrum                   Viktora Huga 377/4, 150 00 Praha 5—Smíchov

tel.: 311 636 282, 737 342 609                                               tel: 257 325 638

email: cpsp.beroun@seznam.cz                                            email: centrumpsp-prahazv@seznam.cz

www.poradna-beroun.cz                                                         www.poradnaprahazv.cz

 

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s

Poskytuje sociální poradenství v nepříznivé sociální situaci osobám s mentálním postižením, zdravotním postižením a jejich rodinám a také osobám v krizi.

Masečín 119, 252 07 Štěchovice

tel.: 723 388 101

email: papirnikova@css-hvozdy.cz

www.css-hvozdy.cz

 

 PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI

Poskytuje poradenství v oblasti dluhové problematiky.

Hvězdova 19, 140 00  Praha 4 – Nusle

800 722 722 / bezplatná poradenská linka / Po 8:30-12:00, 13:00-17:30

tel.: 222 922 240

email: poradna@financnitisen.cz

www.financnitisen.cz

 

 PROXIMA SOCIALE, o.p.s.

Poskytuje poradenství občanům v nepříznivých sociálních situacích s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a poskytuje jim informace, rady a pomoc vhodnou pro řešení jejich situace.

Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany (Komunitní centrum Krok)

tel.: 241 770 232
email: poradna@proximasociale.cz

www.proximasociale.cz

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

Poskytuje poradenství formou chatu, internetového poradenství a osobních konzultací zaměřené na psychosociální a právní podporu obětem domácího a sexuálního násilí.

 Chatové poradenství a internetové poradenství

www.elinka.iporadna.cz 

Na chatu jsme pro Vás každou všední středu 16:00 - 19:00 a každý všední pátek 9:00 - 12:00. 

Poradna Na Dosah                                           Advocats for women

Dlouhá 97, 261 01 Příbram III                                              V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4

Tel.: 608 222 277 (9:00 – 15:00, nutno se předem objednat)
email: poradna@profem.cz

www.profem.cz

 

 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Poskytuje poradenství osobám se zdravotním postižením, zajišťuje distribuci Euroklíče (tel.: 266 753 421, e-mail: m.kubickova@nrzp.cz)

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice

tel.: 266 753 427

email: poradnanrzp@nrzp.cz , www.nrzp.cz

 SONS  ČR, Z. Ú. - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Poskytuje pomoc nevidomým a slabozrakým osobám a jejich rodinám.

Krakovská 21, 110 00 Praha 1
tel.: 221 462 462
email: sons@sons.cz

www.sons.cz

 

TyfloCentrum Praha, o. p. s.

Poskytuje pomoc nevidomým a slabozrakým osobám a jejich rodinám.

Krakovská 21, 110 00  Praha 1
tel.: 221 462 492
email: praha@tyflocentrum.cz

www.praha.tyflocentrum.cz

 

Bezplatná právní poradna v Jesenici

Poskytuje právní pomoc v nejrůznějších životních situacích občanům starším šedesáti let, občanům se zdravotním postižením, rodičům na rodičovské dovolené s trvalým bydlištěm v Jesenici. Nejedná se o sociální službu, ale o bezplatné služby právníka. Každé pondělí 09:00 -13:00.

JUDr. Edita Arnold

Budějovická 82, 252 42 Jesenice (společenská klubovna Jesenice)

tel.: 602 975 214

www.mujesenice.cz/clanky/bezplatna-pravni-poradna-v-jesenici-je-otevrena

 Drop In                                                                                                                           

Poskytuje pomoc uživatelům nelegálních drog a jejich rodinným příslušníkům.

Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 Staré Město

tel:  222 221 124, 222 221 431

email: stredisko@dropin.cz

www.dropin.cz

SANANIM, z.ú.

Poskytuje pomoc v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách.

Na Skalce 819/15, 150 00 Praha 5

tel: 602 666 415 (Po – Pá 13:00 – 17:00)

email: kacko@sananim.cz

www.sananim.cz

 

Prev-Centrum, z.ú.

Poskytuje pomoc uživatelům nelegálních drog a jejich rodinným příslušníkům.

Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6

tel.: 233 355 459 (ambulance), 242 498 335 (prevence)

email: ambulance@prevcentrum.cz

www.prevcentrum.cz 

 

 Autodoprava

Dopravu a doprovod seniorů a osob se zdravotním postižením zajišťují v rámci své činnosti pečovatelské služby. Dle aktuálních právních předpisů je stanovena maximální výše úhrady na 130 Kč/hod.  Přehled pečovatelských služeb je uveden v kategoriích Stáří a Zdravotní postižení. Níže jsou uvedeny další typy služeb zajišťujících přepravu.

 

 Handicap-transport.cz

Zajišťuje přepravu zdravotně postižených osob ZTP/P a ZTP po Praze a okolí v rámci PID (Pražské integrované dopravy), také po celé ČR, ale i do zahraničí.

Karlínské nám. 12/59, 186 00 Praha 8

tel.: 602 267 040

email: dispecink@handicap-transport.cz

www.handicap-transport.cz

 

 Societa o.p.s.

Poskytuje v rámci PID přepravu pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P na území Prahy a v obcích prvního tarifního pásma, klientům s trvalým bydlištěm v  Praze nebo v prvním tarifním pásmu. 

Malešická 2679/49, 130 00 Praha

tel.: 778 007 858, 608 948 100 (11:00 - 23:00), 773 907 180, 604 469 016 (23:00 - 11:00 + víkend)

email: dispecink@societa.cz

www.societa.cz

 

POHODA Transport s.r.o.

Poskytuje přepravu a doprovod osob (senioři, vozíčkáři, rodiny s dětmi, skupiny) v rámci sociálního podnikání. Klientům nabízí doprovody, vyzvedávání v bytě, v ordinaci, na hotelu, pomáhá jim s vyřizováním formalit u lékařů a v případě potřeby jim i vyzvedává léky.

Družstevní 951, 253 01 Hostivice

tel: 774 888 085

email: info@pohodatransport.cz

www.pohodatransport.cz

 SENIOR TAXI Jesenice

Senioři a ZTP mohou v Jesenici využívat služeb SENIOR TAXI. Nutná je předchozí registrace a vystavení průkazky, která opravňuje občany k využití deseti jízd za měsíc. O vystavení průkazu může klient požádat na MÚ Jesenice. Provozní doba služby: pracovní den v době od 6:30 do 17:00.

tel. 775 775 980 (žádosti o vystavení průkazu)

tel.: 226 805 957 (volat nejpozději 24 hodin před plánovanou jízdou)

 

senior taxi Průhonice

Určeno pro obyvatele s trvalým pobytem v Průhonicích starší 70 let.

Centrum služeb veřejnosti

tel.: 272 111 620

 

 Seniorbus - okružní linka město Černošice

Linka jezdí vždy v pondělí, je určena pro seniory a hendikepované. Jednosměrné jízdné 20 Kč. Maximální kapacita 8 osob. Více informací u řidiče pana Augustina na tel.: 606 686 200 případně u sociální pracovnice MÚ Černošice na tel.: 221 982 249.

Stáří

Pečovatelská služba

Je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb:

 • pomoc při běžných úkonech o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • poskytnutí stravy, případně pomoc při jejím zajištění,
 • pomoc v domácnosti,
 • zajištění kontaktu se sociálním prostředím.

U jednotlivých organizací jsou vypsané obce, kde pečovatelské služby aktuálně působí. Tyto informace se v průběhu času mohou lišit z důvodů kapacit, rozšiřování nabídky apod. Většinou se však nemění lokalita, kde konkrétní pečovatelská služba působí. Pokud službu budete chtít využít, ověřte si telefonicky aktuální dostupnost.

 

 Charita Neratovice

Služba je poskytována v obcích: Černošice, Rudná, Choteč, Kosoř, Roblín, Vonoklasy, Karlík.

U Závor 1458, Neratovice, 277 11

tel.: 315 685 190

email:   socialni@charita-neratovice.cz

www.neratovice.charita.cz

 

Charita Starý Knín

Služba je poskytována v obcích: Březová-Oleško, Buš, Čísovice, Davle, Hvozdnice, Hradišťko, Jesenice, Měchenice, Mníšek p. B., Petrov, Slapy, Středokluky, Štěchovice, Trnová, Zahořany, Bojanovice, Bratřínov.

Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín

tel.: 724 236 152

e-mail: krejcikova@socialnipece.cz

www.socialnipece.cz

 

Domov Kytín

Služba je poskytována v obcích: Kytín, Mníšek pod Brdy, Černolice, Řitka, Líšnice, Klínec, Čísovice, Jíloviště.

Kytín 2, 252 10 Kytín
tel: 311 363 901

email: ddkytin@ddkytin.cz

www.ddkytin.cz

 

Domov Laguna Psáry

Služba je poskytována v obcích: Psáry, Libeř, Jesenice, Dolní Břežany, Zvole, Březová Oleško, Záhořany, Petrov, Dolní Jirčany, Jílové.

Jílovská 138, 252 44 Psáry

tel.: 241 940 609, 241 940 607, 731 615 685                                                                                               

email: lagunapsary@volny.cz

www.lagunapsary.cz

 

Kvalitní podzim života, z.ú.

Služba je poskytována v obcích: Vestec, Ohrobec, Břežany a spádové obce, Jesenice a spádové obce, Průhonice, Okrouhlo, Zvole, Oleško, Vrané nad Vltavou, Psáry, Jílové, Krňany, Statenice, Přílepy, Holubice, Roztoky, Tuchoměřice, Horoměřice, Libeř, Kamenný Přívoz, Pohoří, Tursko, Řevnice.

Vestecká 11, Vestec, 252 50

tel.: 778 095 645

email: klestilova.kpz@email.cz

www.kvalitnipodzimzivota.cz

 

Město Černošice

Služba je poskytována v obci Černošice.

Vrážská 1805, 252 28 Černošice

tel.: 725 388 564, 251 177 561, 251 641 240

email: miroslav.strejcek@mestocernosice.cz

www.mestocernosice.cz 

 

 Město Hostivice

Služba je poskytována v obcích: Hostivice, Jeneč, Chýně.

Pelzova 1700, 253 01 Hostivice

tel.: 220 982 468, 220 397 140

email: rosikova@hostivice.eu

www.hostivice.cz

 

 Město Jílové u Prahy

Služba je poskytována v obci Jílové u Prahy.

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

tel.: 727 827 420

email:  socialnipracovnice@jilove.cz

www.jilove.cz

 

Město Libčice nad Vltavou

Služba je poskytována v obcích: Libčice nad Vltavou, Tursko, Holubice.

náměstí Svobody 90 , 252 66 Libčice nad Vltavou

tel.: 233 101 653, 724 181 721

email: tajemnik@libcice.cz

www.libcice.cz

 

Město Roztoky

Služba je poskytována v obcích: Roztoky, Únětice.

Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 228
email: kalinova@roztoky.cz

www.roztoky.cz

 

Město Řevnice

Služba je poskytována v obcích: Řevnice, Zadní Třebáň, Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota, Kytín, Čísovice, Černolice, Všenory, Dobřichovice, Lety.

Školní čp. 928, 252 30 Řevnice

tel.: 257 721 569, 739 571 947
email: ps@revnice.cz

www.revnice.cz

 

VČELKA senior care o.p.s.

Služba je poskytována v obcích: Roztoky, Statenice, Tuchoměřice, Dobrovíz, Hostivice, Ořech, Zbuzany, Lety, Řevnice.

Hájecká 123, Červený Újezd

tel: 601 152 737

email: praha-zapad@senior-care.cz

www.senior-care.cz

 

Zdravotní ústav Most k domovu z.ú.

Služba je poskytována v obci Jesenice.

Václava Rady 1465/2, 156 00 Praha 5 -Zbraslav
tel.: 315 559 976

email: socialnisluzby@mostkdomovu.cz, www.mostkdomovu.cz

Osobní asistence

Je sociální služba pomáhající osobám, které z důvodu zdravotního postižení, věku nebo nemoci potřebují pomoc v běžných činnostech života. Osobní asistent pomáhá klientovi v oblastech, ve kterých potřebuje pomoc druhé osoby, jež zahrnují hygienu, sebeobsluhu, chod domácnosti, kontakt se sociálním prostředím a veškerou pomoc při prosazování zájmů a práv daného člověka.

Základní činnosti, které služba obsahuje:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,      
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

U jednotlivých organizací jsou vypsané obce, kde osobní asistence aktuálně působí. Tyto informace se v průběhu času mohou lišit z důvodů kapacit, rozšiřování nabídky apod. Většinou se však nemění lokalita, kde konkrétní osobní asistence působí. Pokud službu budete chtít využít, ověřte si telefonicky aktuální dostupnost.

 

 Charita Neratovice

Služba je poskytována v obcích: Černošice, Rudná, Choteč, Kosoř, Roblín, Vonoklasy, Karlík.

U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190

email: socialni@charita-neratovice.cz

www.neratovice.charita.cz

 

 Charita Starý Knín

Služba je poskytována v obcích: Březová-Oleško, Buš, Čísovice, Davle, Hvozdnice, Hradišťko, Jesenice, Měchenice, Mníšek pod Brdy, Petrov, Slapy, Středokluky, Štěchovice, Trnová, Zahořany, Bojanovice, Bratřínov.

Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín

tel.: 724 236 152

e-mail: krejcikova@socialnipece.cz

www.socialnipece.cz

 HEWER, z.s.

Služba je poskytována pondělí – pátek od 7:30 do 16:00. v obcích: Okoř, Ořech, Rudná, Ptice, Úhonice, Dobřichovice, Řevnice, Dolní Břežany, Černošice, Zvole, Psáry, Březová Oleško, Roztoky, možná domluva i pro další obce Prahy – Západ.

Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10 – Strašnice

tel.274 781 341 (7:30 – 16:00)
email: info@hewer.cz

www.osobniasistent.cz

 

 VČELKA senior care o.p.s.

Služba je poskytována v obcích: Roztoky, Statenice, Tuchoměřice, Dobrovíz, Hostivice, Ořech, Zbuzany, Lety, Řevnice.

Hájecká 123, Červený Újezd

tel: 601 152 737

email: praha-zapad@senior-care.cz

www.senior-care.cz

 

 poBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ službA

Je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Základní činnosti, které služba obsahuje:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

 Domov Kytín

Poskytuje pobytovou odlehčovací službu osobám od 65 let.

Kytín 2, 252 10 Kytín
tel: 311 363 901

email: ddkytin@ddkytin.cz

www.ddkytin.cz

 

 Domov pro seniory Pod Skalkou

Poskytuje pobytovou odlehčovací službu osobám od 65 let.

Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy

tel.: 318 591 381

e-mail:  info@dsmnisekpodbrdy.cz

www.dsmnisekpodbrdy.cz

 

Pobytové služby – Domovy seniorů a domovy se zvláštním režimem

V případě, že není možná péče v domácím prostředí za pomoci terénních či ambulantních služeb a rodiny, je v hodné využít pobytovou službu – domov pro seniory či domov se zvláštním režimem, rozdíl mezi nimi je v míře zabezpečení a náročnosti péče.

Domovy se zvláštním režimem jsou určeny pro osoby, kteří se neorientují,  jedná se především o osoby s různými typy demence, Alzheimerovou chorobou apod.

Domovy pro seniory jsou určeny pro osoby, kteří mají zhoršenou soběstačnost a nedokáží se o sebe postarat z důvodu věku či zhoršeného zdravotního stavu.

Do budoucna by se měly tyto dvě služby spojit v jeden typ – domov sociální péče.

 

Alzheimercentrum Černošice, z.ú.

Poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám od 27 let.

Ostružinová, 25228 Černošice

tel.: 775 893 803

email: socialni.cernosice@alzheimercentrum.cz

www.alzheimercentrum.cz  

 

 Alzheimercentrum Průhonice, z.ú.

Poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám od 27 let.

Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice

tel.: 774 774 065

email: pruhonice@alzheimercentrum.cz

www.alzheimercentrum.cz

Domov Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú.

Poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám od 27 let.

Nádražní 1640, 252 63 Roztoky

tel.: 220 514 078, 735 170 211

email: roztoky@domovalzheimer.cz

www.domovalzheimer.cz

 

Domov Jílové
Poskytuje sociální  službu domov pro seniory osobám od 65 let.

Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy

tel.: 604 300 003, 241 950 481  

email: eva.petrasova@volny.cz

www.domov-jilove.cz

 

Domov Kytín

Poskytuje sociální službu domov pro seniory osobám od 65 let.

Kytín 2, 252 10 Kytín
tel: 311 363 901

email: ddkytin@ddkytin.cz

www.ddkytin.cz

Domov Laguna Psáry poskytovatel sociálních služeb

Poskytuje sociální službu domov pro seniory určenou především rodičům klientů jejich domova pro osoby se zdravotním postižením, aby mohli dožít společně se svými dětmi.

Jílovská 138, 252 44 Psáry

tel.: 241 940 609, 241 940 607, 731 615 685                                                                                               

email: lagunapsary@volny.cz

www.lagunapsary.cz

 

Domov Marie Kytín

Poskytuje sociální službu domov pro seniory osobám od 60 let.

Kytín 35, 25210 Mníšek pod Brdy

tel.: 603 586 961, 777 019 318

email: info@domovmarie.cz

www.domovmarie.cz

 

Domov pro seniory Pod Skalkou

Poskytuje sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem osobám od 65 let.

Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy

tel.: 318 591 381

e-mail:  info@dsmnisekpodbrdy.cz

www.dsmnisekpodbrdy.cz

 

Domov seniorů Fénix s.r.o.

Poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám od 57 let.

K Sanatoriu 661, 252 62 Horoměřice
tel.: 727 948 589

email: socialni.pracovnik@domovfenix.cz

www.domovfenix.cz

 

 

Domov seniorů Rudná

Poskytuje sociální službu domov pro seniory osobám od 65 let.

Ke Školce 1070/3, 252 19 Rudná
tel.: 311 677 558, 311 677 839, 736 533 227
e-mail:  info@ddrudna.cz

www.dsrudna.cz

 

Zelená lípa Hostivice -  poskytovatel sociálních služeb, p.o.

Poskytuje sociální službu domov pro seniory osobám od 65 let.

Pelzova 1701, 253 01 Hostivice

tel.: 220 982 639-40 (linka 560), 733 721 755

email: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

www.seniori-hostivice.cz

 

Další služby

TÍSŇOVÁ PÉČE ŽIVOTA 90  (tísňové TLAČÍTKO)

tel.: 222 333 546 (Po – Pá  8:00 - 16:00)

email: tisnovapece@zivot90.cz

www.zivot90.cz/cs/asistence/tisnova-pece

Zdravotní postižení

 

Pečovatelská služba

Je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb:

 • pomoc při běžných úkonech o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • poskytnutí stravy, případně pomoc při jejím zajištění,
 • pomoc v domácnosti,
 • zajištění kontaktu se sociálním prostředím.

U jednotlivých organizací jsou vypsané obce, kde pečovatelské služby aktuálně působí. Tyto informace se v průběhu času mohou lišit z důvodů kapacit, rozšiřování nabídky apod. Většinou se však nemění lokalita, kde konkrétní pečovatelská služba působí. Pokud službu budete chtít využít, ověřte si telefonicky aktuální dostupnost.

 

charita Neratovice

Služba je poskytována v obcích: Černošice, Rudná, Choteč, Kosoř, Roblín, Vonoklasy, Karlík.

U Závor 1458, Neratovice, 277 11

tel.: 315 685 190

email:   socialni@charita-neratovice.cz

www.neratovice.charita.cz

 

charita Starý Knín

Služba je poskytována v obcích: Březová-Oleško, Buš, Čísovice, Davle, Hvozdnice, Hradišťko, Jesenice, Měchenice, Mníšek p. B., Petrov, Slapy, Středokluky, Štěchovice, Trnová, Zahořany, Bojanovice, Bratřínov.

Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín

tel.: 724 236 152

e-mail: krejcikova@socialnipece.cz

www.socialnipece.cz

 

Domov Kytín

Služba je poskytována v obcích: Kytín, Mníšek pod Brdy, Černolice, Řitka, Líšnice, Klínec, Čísovice, Jíloviště.

Kytín 2, 252 10 Kytín
tel: 311 363 901

email: ddkytin@ddkytin.cz

www.ddkytin.cz

 

Domov Laguna Psáry

Služba je poskytována v obcích: Psáry, Libeř, Jesenice, Dolní Břežany, Zvole, Březová Oleško, Záhořany, Petrov, Dolní Jirčany, Jílové.

Jílovská 138, 252 44 Psáry

tel.: 241 940 609, 241 940 607, 731 615 685                                                                                               

email: lagunapsary@volny.cz

www.lagunapsary.cz

 

Kvalitní podzim života, z.ú.

Služba je poskytována v obcích: Vestec, Ohrobec, Břežany a spádové obce, Jesenice a spádové obce, Průhonice, Okrouhlo, Zvole, Oleško, Vrané nad Vltavou, Psáry, Jílové, Krňany, Statenice, Přílepy, Holubice, Roztoky, Tuchoměřice, Horoměřice, Libeř, Kamenný Přívoz, Pohoří, Tursko, Řevnice.

Vestecká 11, Vestec, 252 50

tel.: 778 095 645

email: klestilova.kpz@email.cz

www.kvalitnipodzimzivota.cz

 

Město Černošice

Služba je poskytována v obci Černošice.

Vrážská 1805, 252 28 Černošice

tel.: 725 388 564, 251 177 561, 251 641 240

email: miroslav.strejcek@mestocernosice.cz

www.mestocernosice.cz

 

Město Hostivice

Služba je poskytována v obcích: Hostivice, Jeneč, Chýně.

Pelzova 1700, 253 01 Hostivice

tel.: 220 982 468, 220 397 140

email: rosikova@hostivice.eu

www.hostivice.cz

 

Město Jílové u Prahy

Služba je poskytována v obci Jílové u Prahy.

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

tel.: 727 827 420

email:  socialnipracovnice@jilove.cz

www.jilove.cz

 

Město Libčice nad Vltavou

Služba je poskytována v obcích: Libčice nad Vltavou, Tursko, Holubice.

náměstí Svobody 90 , 252 66 Libčice nad Vltavou

tel.: 233 101 653, 724 181 721

email: tajemnik@libcice.cz

www.libcice.cz

Město Roztoky

Služba je poskytována v obcích: Roztoky, Únětice.

Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 228
email: kalinova@roztoky.cz

www.roztoky.cz

 

Město Řevnice

Služba je poskytována v obcích: Řevnice, Zadní Třebáň, Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota, Kytín, Čísovice, Černolice, Všenory, Dobřichovice, Lety.

Školní čp. 928, 252 30 Řevnice

tel.: 257 721 569, 739 571 947
email: ps@revnice.cz

www.revnice.cz

 

VČELKA senior care o.p.s.

Služba je poskytována v obcích: Roztoky, Statenice, Tuchoměřice, Dobrovíz, Hostivice, Ořech, Zbuzany, Lety, Řevnice.

Hájecká 123, Červený Újezd

tel: 601 152 737

email: praha-zapad@senior-care.cz

www.senior-care.cz

 

Zdravotní ústav Most k domovu z.ú.

Služba je poskytována v obci Jesenice.

Václava Rady 1465/2, 156 00 Praha 5 -Zbraslav
tel.: 315 559 976

email: socialnisluzby@mostkdomovu.cz

www.mostkdomovu.cz

 

 

Osobní asistence

Je sociální služba pomáhající osobám, které z důvodu zdravotního postižení, věku nebo nemoci potřebují pomoc v běžných činnostech života. Osobní asistent pomáhá klientovi v oblastech, ve kterých potřebuje pomoc druhé osoby, jež zahrnují hygienu, sebeobsluhu, chod domácnosti, kontakt se sociálním prostředím a veškerou pomoc při prosazování zájmů a práv daného člověka.

Základní činnosti, které služba obsahuje:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,      
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

U jednotlivých organizací jsou vypsané obce, kde osobní asistence aktuálně působí. Tyto informace se v průběhu času mohou lišit z důvodů kapacit, rozšiřování nabídky apod. Většinou se však nemění lokalita, kde konkrétní osobní asistence působí. Pokud službu budete chtít využít, ověřte si telefonicky aktuální dostupnost.

 

charita Neratovice

Služba je poskytována v obcích: Černošice, Rudná, Choteč, Kosoř, Roblín, Vonoklasy, Karlík.

U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190

email: socialni@charita-neratovice.cz

www.neratovice.charita.cz

 

charita Starý Knín

Služba je poskytována v obcích: Březová-Oleško, Buš, Čísovice, Davle, Hvozdnice, Hradišťko, Jesenice, Měchenice, Mníšek pod Brdy, Petrov, Slapy, Středokluky, Štěchovice, Trnová, Zahořany, Bojanovice, Bratřínov.

Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín

tel.: 724 236 152

e-mail: krejcikova@socialnipece.cz

www.socialnipece.cz

HEWER, z.s.

Služba je poskytována pondělí – pátek od 7:30 do 16:00. v obcích: Okoř, Ořech, Rudná, Ptice, Úhonice, Dobřichovice, Řevnice, Dolní Břežany, Černošice, Zvole, Psáry, Březová Oleško, Roztoky, možná domluva i pro další obce Prahy – Západ.

Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10 – Strašnice

tel.274 781 341 (7:30 – 16:00)
email: info@hewer.cz

www.osobniasistent.cz

 

VČELKA senior care o.p.s.

Služba je poskytována v obcích: Roztoky, Statenice, Tuchoměřice, Dobrovíz, Hostivice, Ořech, Zbuzany, Lety, Řevnice.

Hájecká 123, Červený Újezd

tel: 601 152 737

email: praha-zapad@senior-care.cz

www.senior-care.cz

 

ODLEHČOVACÍ službA

Je sociální terénní nebo pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Základní činnosti, které služba obsahuje:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

U jednotlivých organizací jsou vypsané obce, kde terénní odlehčovací služba aktuálně působí. Tyto informace se v průběhu času mohou lišit z důvodů kapacit, rozšiřování nabídky apod. Většinou se však nemění lokalita, kde konkrétní osobní asistence působí. Pokud službu budete chtít využít, ověřte si telefonicky aktuální dostupnost.

 

Hospic svaté Hedviky, o.p.s.

Huťská 1496, 272 01 Kladno

tel.: 606 947 006 (8:00 do 16:00), 774 951 755

www.hospicsvatehedviky.cz

Domov pro seniory Pod Skalkou

Poskytuje pobytovou odlehčovací službu osobám a Alzheimerovou chorobou I. stupně  a osobám s lehkou stařeckou demencí od 65 let.

Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy

tel.: 318 591 381

e-mail:  info@dsmnisekpodbrdy.cz

www.dsmnisekpodbrdy.cz

 

 

most k domovu z.ú.

Služba je poskytována v obcích: Mníšek pod Brdy, Černošice, Řitka, Statenice, Zvole, Všenory, Jesenice.

tel.: 315 559 976

email: socialnisluzby@mostkdomovu.cz

www. mostkdomovu.cz

 

pOBYTOVÉ SLUŽBY

V případě, že není možná péče v domácím prostředí za pomoci terénních či ambulantních služeb a rodiny, je v hodné využít pobytovou službu.

Domovy se zvláštním režimem jsou určeny pro osoby, které se neorientují,  jedná se především o osoby s psychickým onemocněním, různými typy demence, Alzheimerovou chorobou apod.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou určeny pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována nepřetržitě a dlouhodobě.

Týdenní stacionáře jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována od pondělí do pátku.

Chráněná bydlení jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Alzheimercentrum Černošice, z.ú.

Poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám od 27 let.

Ostružinová, 25228 Černošice

tel.: 775 893 803

email: socialni.cernosice@alzheimercentrum.cz

www.alzheimercentrum.cz

 

Alzheimercentrum Průhonice, z.ú.

Poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám od 27 let.

Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice

tel.: 774 774 065

email: pruhonice@alzheimercentrum.cz

www.alzheimercentrum.cz

 

Domov Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú.

Poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám od 27 let.

Nádražní 1640, 252 63 Roztoky

tel.: 220 514 078, 735 170 211

email: roztoky@domovalzheimer.cz

www.domovalzheimer.cz

 

 

Domov pro seniory Pod Skalkou

Poskytuje sociální služby domov se zvláštním režimem osobám od 65 let.

Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy

tel.: 318 591 381

e-mail:  info@dsmnisekpodbrdy.cz

www.dsmnisekpodbrdy.cz

 

Domov seniorů Fénix s.r.o.

Poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám od 57 let.

K Sanatoriu 661, 252 62 Horoměřice
tel.: 727 948 589

email: socialni.pracovnik@domovfenix.cz

www.domovfenix.cz

 

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem dětem a dospělým s poruchou autistického spektra.

Chýnovská 563, 252 66 Libčice nad Vltavou

tel.: 728 485 298

email: katerina.sulcova@nautis.cz

www.nautis.cz

 

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

Poskytuje sociální služby týdenní stacionář a odlehčovací pobytová služba osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci s jiným postižením od 16 let věku.

Masečín 119, 252 07 Štěchovice

tel.: 728 122 342   

email: hromadkova@css-hvozdy.cz

www.css-hvozdy.cz

 

 Domov Laguna Psáry - poskytovatel sociálních služeb

Poskytuje sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář osobám s mentálním a kombinovaným postižením od tří let a chráněné bydlení od 18 let.

Jílovská 138, 252 44 Psáry

tel.: 241 940 609, 241 940 607, 731 615 685                                                                                               

email: lagunapsary@volny.cz

www.lagunapsary.cz

 

Portus Praha, z. ú.

Poskytuje sociální službu chráněné bydlení osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let.

Slapy 74, 252 08, Slapy nad Vltavou

tel.: 257 750 010

e-mail:  portus@portus.cz

www.portus.cz

 

Ambulantní A DALŠÍ služby

 

Občanské sdružení Náruč

Poskytuje sociální službu sociální rehabilitace v Dobřichovicích a nabízí pracovní místa na chráněném trhu práce v kavárně Modrý domeček v Řevnicích. Služby jsou určeny pro osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením.

Centrum sociální rehabilitace

Pražská 345, 252 29 Dobřichovice

tel: 732 757 881

email: simona@spoleknaruc.cz

www.spoleknaruc.cz/

Kavárna Modrý domeček

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice

tel.: 602 603 257
email:   marie@os-naruc.cz

www.modrydomecek.cz

 

Portus Praha, z. ú.

Poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení a ambulantní sociální službu sociálně terapeutické dílny dospělým osobám s mentálním postižením zaměřenou na získávání a rozvoj pracovních a sociálních dovedností.

tel: 257 750 010

email:   portus@portus.cz

www.portus.cz

 

Domov Laguna Psáry

Poskytuje sociální službu denní stacionář osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 3 let.

Jílovská 138, 252 44 Psáry

tel.: 241 940 609, 241 940 607, 731 615 685                                                                                               

email: lagunapsary@volny.cz

www.lagunapsary.cz

 

Alzheimercentrum Průhonice, z.ú.

Poskytuje sociální službu denní stacionář osobám s různými typy demencí a Alzheimerovou chorobou od 27 let.

Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice

tel.: 774 774 065

email: pruhonice@alzheimercentrum.cz

www.alzheimercentrum.cz

 

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, Z.Ú.

Poskytuje tlumočnické a sociálně aktivizační služby osobám se sluchovým či kombinovaným postižením.

Dlouhá 37, 110 00  Praha 1
tel.: 224 827 152
email: deafunie@cun.cz

www.cun.cz

 

Raná péče

Je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

 

Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.

Poskytuje pomoc rodinám vychovávajícím dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením.

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

tel.: 235 517 313, 251 510 744

email: detskysluch@detskysluch.cz, ranapececechy@detskysluch.cz
www.detskysluch.cz

 

Diakonie ČCE

Poskytuje pomoc rodinám pečujícím o dítě s opožděným nebo ohroženým vývojem, s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením či poruchami autistického spektra.

Machatého 683/10, 152 00 Praha 5
tel.: 235 518 392 (9:00 – 16:00)
email: info@rana-pece.cz

www.rana-pece.cz

 

EDA cz, z. ú.

Poskytuje pomoc rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku předčasného narození, komplikovaného porodu, závažnější zdravotní diagnózy a smyslového nebo fyzického postižení.

Filipova 2013/1, 148 00  Praha 4 – Chodov

tel.: 224 826 860, 724 400 820
email: info@eda.cz
www.eda.cz

 

společnost pro ranou péči z.ú.

Poskytuje pomoc rodinám s dětmi se zrakovým nebo zrakovým a kombinovaným postižením.

Klimentská 2, 110 00 Praha 1

tel: 777 235 630

email: centrum@ranapece.cz

www.ranapece.cz/praha

Nemoc

 

 

Městská nemocnice v Roztokách

Poskytuje ambulantní i lůžkovou zdravotní péči.

Tiché údolí 376, 25263 Roztoky

tel.: 220 911 032

email: sekretariat.roztoky@rhg.cz

www.nemocniceroztoky.cz

 

Nemocnice Třebotov a.s.

Poskytuje ambulantní i následnou péči. Disponuje lůžkovou částí i se sociálními lůžky.

V Lesoparku 81, 252 26 Třebotov

tel.: 257 899 947, 731 445 459

email: sekretariat@nemocnice-trebotov.cz
www.nemocnice.trebotov.cz

 

 

Domácí zdravotní péče

Je zdravotní péče poskytována klientům bez rozdílu věku, pohlaví a diagnózy v jejich vlastním domácím prostředí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře pro dospělé, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zdravotní péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry.

 

charita Neratovice

U Závor 1458, 277 11 Neratovice

tel.: 315 685 190

email: zdravotni@charita-neratovice.cz

www.neratovice.charita.cz

 

  Hana Blažková

Libušská 313/104, 14200 Praha -Písnice

tel.: 241 910 038

email: hb-dp@seznam.cz

 

Home Care Rite s.r.o.

Huťská 211, Kladno

tel.: 777 724 519, 312 619 145

email: info@homecare.cz

www.homecare.cz

 

Péče doma s.r.o.

Vltavská 207/20, 150 00 Praha 5

tel.: 734 722 420, 777 308 687

email: lenka.cizkovska@zivotdoma.cz

www.zivotdoma.cz

 

VČELKA senior care o.p.s.

Hájecká 123, Červený Újezd

telefon: 601 152 689

email: nemecek@senior-care.cz

www.pecevcelka.cz

 

Zdravotní ústav Most k domovu z.ú.

Ke škole 1389, Mníšek pod Brdy
tel.: 315 559 975

email: helena.mottlova@mostkdomovu.cz

www.mostkdomovu.cz

Půjčovny kompenzačních pomůcek

 Zapůjčují zdravotnické kompenzační pomůcky např. elektrická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, toaletní židle, chodítka, berle, sedátka do vany, nástavce atd.

 

Charita Starý Knín

Náměstí J. z Poděbrad 47, 262 03, Nový Knín

Sklad pomůcek: Za Salašem 278, 262 03 Nový Knín

tel.: 602 668 236

email: farnicharita@sendme.cz

www.socialnipece.cz

KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA

Vestecká 11, 252 50  Vestec

tel.: 774 474 116

email socialnipracovnik.kpz@email.cz

www.kvalitnipodzimzivota.cz

 

PŮJČOVNA 3P PRAHA, z.s.

Wuchterlova 11, 160 00 Praha 6
tel.: 224 323 433
email: 3P.poradna3@email.cz

www.3p-os.cz

 

Zdravotní ústav Most k domovu z.ú.

K Vejvoďáku 1576, 156 00 Praha 5 -Zbraslav
tel.:
212 248 037

email: podatelna@mostkdomovu.cz

www.mostkdomovu.cz/pujcovna-pomucek/

 

Umírání

 

Lůžkový hospic

Je určen pro pacienty v terminálním stádiu onemocnění s předpokládanou délkou života kratší než 6 měsíců, a to bez ohledu na věk, finanční možnosti a místo bydliště nemocného. Poskytuje úlevu od bolesti nebo jiných závažných symptomů snižujících kvalitu života, a to u pacientů, kde domácí péče není možná nebo nestačí.

Domácí hospic

Poskytuje 24 hod./7 dní v týdnu  péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich domácím prostředí.

Terénní odlehčovací služba

Poskytuje péči v přirozeném domácím prostředí o ty, kteří jsou z důvodu věku, dlouhodobého onemocnění či zdravotního postižení závislí na pomoci druhé osoby. Jejich blízkým zároveň poskytuje čas na odpočinek či vyřízení nezbytných záležitostí.  

 

TŘI, o.p.s. - Hospic Dobrého pastýře

Poskytuje služby lůžkového hospice, domácího hospice (v obcích vzdálených do 30 km od Čerčan), terénní odlehčovací služby (v obcích vzdálených do 20 km od Čerčan).

Sokolská 584, 257 22 Čerčany

tel: 317 777 381   

email: tri@hospic-cercany.cz

www.hospic-cercany.cz 

 

Hospic svaté Hedviky, o.p.s.

Poskytuje služby domácího hospice a terénní odlehčovací služby.

Huťská 1496, 272 01 Kladno

tel.: 606 947 006

www.hospicsvatehedviky.cz

 

Zdravotní ústav Most k domovu z.ú.

Poskytuje služby domácího hospice, terénní odlehčovací služby.

K Vejvoďáku 1576,156 00 Praha 5 - Zbraslav
tel.: 212 248 035

email: podatelna@mostkdomovu.cz

www.mostkdomovu.cz

 

Hospic knížete Václava, o.p.s.

Poskytuje služby lůžkového a domácího hospice, terénní odlehčovací služby.

Buštěhradská 77, 272 03 Kladno-Dubí

tel.: 725 905 295

email: info@hkv-kl.cz

www.hospicknizetevaclava.cz

 

Péče doma s.r.o.

Poskytuje služby domácího hospice.

Vltavská 207/20, 150 00 Praha 5

tel.: 734 722 420, 777 308 687

email: lenka.cizkovska@zivotdoma.cz

www.zivotdoma.cz

 

PEČUJÍCÍ OSOBY

 

DIAKONIE PEČUJ DOMA

Bezplatná poradenská linka pro pečující: 800 915 915 (každý všední den od 9:00 do 17:00).

www.pecujdoma.cz

 

 

DEMENTIA

Svépomocná skupina pro osoby pečující o osoby blízké s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Skupina se schází každé 3. úterý v měsíci od 17:00 hodin.

Komenského 2018, 252 28 Černošice

tel.: 724 076 964

email: petra.dementiaiov@gmail.com

www.dementia.cz

 

DOBROVOLNÍK.CZ

Možnost poptání dobrovolníka např. ke společnému trávení volného času apod.

www.dobrovolnik.cz

e-mail: ahoj@dobrovolnik.cz

 

NÁVŠTĚVY PO TMĚ

Možnost domluvy setkávání nevidomého dobrovolníka se seniorem.

tel.: 739 22 88 31, 776 866 374

email: info@navstevypotme.cz

www.navstevypotme.cz

 

UMÍRANÍ.CZ

Informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé.

www.umirani.cz

 

Rodina, děti, mládež

 

Raná péče

Je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

 

Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.

Poskytuje pomoc rodinám vychovávajícím dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením.

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

tel.: 235 517 313, 251 510 744

email: detskysluch@detskysluch.cz, ranapececechy@detskysluch.cz
www.detskysluch.cz

 

Diakonie ČCE

Poskytuje pomoc rodinám pečujícím o dítě s opožděným nebo ohroženým vývojem, s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením či poruchami autistického spektra.

Machatého 683/10, 152 00 Praha 5
tel.: 235 518 392 (9:00 – 16:00)
email: info@rana-pece.cz

www.rana-pece.cz

 

EDA cz, z. ú.

Poskytuje pomoc rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku předčasného narození, komplikovaného porodu, závažnější zdravotní diagnózy a smyslového nebo fyzického postižení.

Filipova 2013/1, 148 00  Praha 4 – Chodov

tel.: 224 826 860, 724 400 820
email: info@eda.cz
www.eda.cz

 

společnost pro ranou péči z.ú.

Poskytuje pomoc rodinám s dětmi se zrakovým nebo zrakovým a kombinovaným postižením.

Klimentská 2, 110 00 Praha 1

tel: 777 235 630

email: centrum@ranapece.cz

www.ranapece.cz/praha

 

Nízkoprahová ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Jsou ambulantní nebo terénní služby pro děti ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

 

 

Charita kralupy nad vltavou

Nerudova 801, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: 731 645 029

email: nizkoprah@nasefarnost.cz

www.kralupy.charita.cz

 

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

Pro děti a mládež od 6 do 15 let, Po – Čt 12:00 – 16:30.

Prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice

tel.: 723 388 101

email: info@css-hvozdy.cz

www.css-hvozdy.cz

 

Nízkoprahový  klub Zvole

Po, St, Čt 16:00 – 19:00

Březovská 346, Zvole

tel.: 602 411 951

www.zvole.info/obec/np-klub

 

PREV-CENTRUM z.ú.

Pro děti a dospívající ve věku 10 – 20 let, Po, St  14:00 – 18:00, Pá 13:00 – 16:00

Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6

tel.: 242 498 334, 777 161 133

email: ambulance@prevcentrum.cz

www.prevcentrum.cz

 

  Proxima Sociale o.p.s.

Poskytuje nízkoprahové služby pro děti a mládež (nízkoprahové kluby) v Praze (Radotín, Chodov, Modřany, Stodůlky) a v Dobříši. Adresy jednotlivých klubů jsou dostupné na webových stránkách.

Rakovského 3138/, 143 00 Praha 4 – Modřany2

tel.:  277 007 280

email:   office@proximasociale.cz

www.proximasociale.cz

 

Domy na půl cesty

Jsou pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

 

CENTRUM SÁMOVKA

Byty na půl cesty – sociální služba

Sámova 6, 101 00 Praha 10
tel.: 271 745 099
email: bydleni@samovka.cz

 

Startovací byty SÁMOVKA

Jaromírova 57, 128 00 Praha 2
email: bydleni@samovka.cz

www.samovka.cz

 

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.
Braunerova 22, 180 00 Praha 8

tel.: 283 840 795
email: dom.8@dom-os.cz

www.dom-os.cz

 

DOMOV NA PŮL CESTY MAJÁK

U Michelského mlýna 157/25, 140 00 Praha 4 - Michle
tel.: 724 830 822 
email: federlova.majak@centrum.cz

www.ekumsit.cz

 

 

Další služby

 

Centrum LOCIKA, z. ú.- pOMOC PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Poskytuje sociální služby pro děti ohrožené domácím násilím.

Umělecká 588/6, 170 00 Praha 7

tel.: 273 130 878, 734 441 233

email: info@centrumlocika.cz

www.centrumlocika.cz

 

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

Poskytuje terénní a ambulantní sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, zajišťuje podporu rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem.

Prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice

tel.: 733 246 423, 739 628 906   

email: reitmayerova@css-hvozdy.cz

www.css-hvozdy.cz

 

CESTOU NECESTOU

Poskytuje ambulantní služby krizového centra, sociálně aktivizační služby a psychosociální pomoc dětem a rodinám v náročných životních situacích.

Trojická 386/1, 128 00 Praha 2

tel.: 605 203 876,734 253 702

email: info@cestounecestou.org

www.cestounecestou.org

 

Charita kralupy nad vltavou

Poskytuje terénní a ambulantní sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, zajišťuje podporu rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem.

Riegrova 173, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: 606 613 016, 731 337 184, 731 630 329

www.kralupy.charita.cz

 

HoST Home-Start ČR

Poskytuje terénní sociální práci s klientem v režimu sociálně právní ochrany dětí, především práci s nemotivovanými klienty, kteří nemají náhled, často řeší prevenci odebrání dítěte.

Slovenská 1566/6, 101 00 Praha 10

tel.: 272 656 031, 777 801 404

email.: info-praha@hostcz.org

www.hostcz.org

 

Pexeso, z.s.

Poskytuje pomoc rodinám, které se ocitly ve složité životní situaci anebo prochází náročným obdobím. Zaměřujeme se na specializované služby pro dětské, dospívající a dospělé klienty v oblasti výchovných, vzdělávacích a obecně psychických obtíží či v situaci rozpadu rodiny.

Žabovřeská 1227, 156 00 Praha – Zbraslav

tel.: 776 502 922, 731 042 668, (721 518 248, tento pouze během školního roku)
email: recepce@pexeso.org

 

Středisko výchovné péče Dobřichovice

Poskytuje preventivní pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem a rodičům, včetně diagnostiky a pobytů.

Pražská 151, 252 29 Dobřichovice

tel.: 257 711 387, 778 474 866

email: svpd@svpd.cz

www.svpd.cz

 

 

YOUR CHANCE KONTAKTY (KONTAKT BUDE DOPLNĚN)

Washingtonova 25, 110 00  Praha 1

Email: office@yourchance.cz

www.yourchance.cz

Bydlení 

 

Chráněné bydlení A DOMY NA PŮL CESTY

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Je alternativou k pobytu v ústavním zařízení.

Dům na půl cesty je pobytová služba zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

 

Domov Laguna Psáry - poskytovatel sociálních služeb

Poskytuje sociální službu chráněné bydlení osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let.

Jílovská 138, 252 44 Psáry

tel.: 241 940 609, 241 940 607, 731 615 685                                                                                               

email: lagunapsary@volny.cz

www.lagunapsary.cz

 

 Fokus Praha, z.ú.

Poskytuje sociální službu chráněné bydlení osobám s duševním onemocněním.

Bořanovická 302/10, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

tel.: 773 787 728
email: kt.povltavi@fokus-praha.cz

www.fokus-praha.cz/index.php/cz/pomahame

 

Portus Praha, z. ú.

Poskytuje sociální službu chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let.

Slapy 74, 252 08, Slapy nad Vltavou

tel.: 257 750 010

e-mail:  portus@portus.cz

www.portus.cz

 

CENTRUM SÁMOVKA

Byty na půl cesty – sociální služba

Sámova 6, 101 00 Praha 10
tel.: 271 745 099
email: bydleni@samovka.cz

 

Startovací byty SÁMOVKA

Jaromírova 57, 128 00 Praha 2
email: bydleni@samovka.cz

www.samovka.cz

 

DOMOV NA PŮL CESTY MAJÁK

U Michelského mlýna 157/25, 140 00 Praha 4 - Michle
tel.: 724 830 822 
email: federlova.majak@centrum.cz

www.ekumsit.cz

 

DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.
Braunerova 22, 180 00 Praha 8

tel.: 283 840 795
email: dom.8@dom-os.cz

www.dom-os.cz

 

 

 Domovy s pečovatelskou službou a byty zvláštního určení

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní obec. Obce přidělují žadateli byt podle stanovených kritérií. Obec s nájemníkem uzavírá nájemní smlouvu. Byty jsou určené seniorům a hendikepovaným osobám. Mohou zde bydlet i páry, pro něž jsou určeny větší byty. Domy bývají bezbariérové, součástí domu je společenská místnost. Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť stavebně upravené pro ubytování osob zdravotně postižených, a to pohybově (zejména imobilních osob na invalidním vozíku) nebo osob postižených zrakově či sluchově. Do kategorie bytů zvláštního určení patří domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení.

 

Dům s pečovatelskou službou Černošice

Vrážská 1805, 252 28 Černošice

tel.: 251 177 564

email: dps@mestocernosice.cz, www.mestocernosice.cz

Byty zvláštního určení Řevnice

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, 74, 252 30 Řevnice

tel.: 313 104 217

email: matrika@revnice.cz

www.revnice.cz

 

Dům s pečovatelskou službou a Byty zvláštního určení Hostivice

Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice
tel.:  220 397 140
email: rosikova@hostivice.eu

www.hostivice-mesto.cz

 

Dům s pečovatelskou službou Roztoky

Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

tel.: 220 400 260
email: posingerova@roztoky.cz

www.roztoky.cz

 

Byty zvláštního určení Štěchovice

Hlavní 3, 25707 Štěchovice

tel.:  257 740 403

email: info@ou-stechovice.cz

www.stechovice.info

 

Seniorský dům Ořech

Poskytuje bydlení seniorům v areálu s bezbariérovými byty, se zajištěním terénních pečovatelských a zdravotnických služeb. 

Slivenecká 21, 252 25 Ořech

tel.: 731 126 095

email:  info@seniorske-domy.cz 

www.seniorske-domy.cz

 

AZYLOVÉ DOMY A NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.

Na území okresu Praha Západ se nenachází žádný azylový dům ani nízkoprahové denní centrum. Nejbližší spádové zařízení se nachází v Praze. Níže uvádíme kontakty na dvě největší organizace poskytující tyto služby. Ohledně dalších možností můžete kontaktovat sociálního kurátora Městského úřadu Černošice na tel. 221 982 208.

 

Armáda spásy
Tusarova 1271/60, 170 00   Praha 7
tel.: 220 184 001, 773 770 368
email: petra_drvotova@armadaspasy.cz

www. armadaspasy.cz

 

NADĚJE
Pobočka Praha
K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
tel.: 222 521 110, 775 868 858
email: praha@nadeje.cz
www.nadeje.cz/praha

 

závislosti

 

Magdaléna, o.p.s.
Poskytuje terénní programy, kontaktní a poradenské služby uživatelům nelegálních drog, gamblerům, závislým na alkoholu, klientům substitučního programu, uživatelům inhalačních látek od 15 let a také jejich blízkým osobám. Poskytuje ucelený systém služeb a pomoci v oblasti prevence a léčby závislosti na návykových látkách.

Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy
tel.: 318 599 260, 603 867 385
email: Info@magdalena-ops.cz

www.magdalena-ops.eu

 

 

Drop In   

Poskytuje pomoc uživatelům nelegálních drog a jejich rodinným příslušníkům.

Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 Staré Město

tel:  222 221 124, 222 221 431

email: stredisko@dropin.cz

www.dropin.cz

 

SANANIM z. ú.

Poskytuje pomoc v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách.

Na Skalce 819/15, 150 00 Praha 5

tel: 602 666 415, 283 872 186 (Po – Pá 13:00 – 17:00)

email: info@sananim.cz

www.sananim.cz

                                                                                                                      

PREV-CENTRUM z.ú.

Poskytuje pomoc uživatelům nelegálních drog a jejich rodinným příslušníkům.

Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6

tel.: 233 355 459 (ambulance), 242 498 335 (prevence)

email: ambulance@prevcentrum.cz

www.prevcentrum.cz

 

ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ INTERVENCE KLADNO

Poskytuje pomoc osobám závislým či ohroženým závislostí (internet, marihuana, alkohol, drogy, sázky atd.), nebo osobám s návykovým chováním (kouří, nedodržuje sliby, nechodí do školy, nejí, nespí, stále sedí u PC atd.) od  11do 19 let.

Jana Palacha 1620, 272 01 Kladno

tel.: 312 292 339

email: ada@zsi-kladno.cz 

www.zsi-kladno.cz

 

ANONYMNÍ ALKOHOLICI

Poskytuje pomoc osobám závislým na alkoholu.

tel. pro ženy: 773 138 303

tel. pro muže: 736 190 990

email: info@aamail.cz , www.anonymnialkoholici.cz

Vězení

 

Sociální kurátor městského úřadu černošice

Podskalská 19, 120 00 Praha 2

tel.: 221 982 208

email: socialni@mestocernosice.cz

 

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA PRAHA-ZÁPAD

Zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu.

Na Míčánkách 1497/2 , 100 83 Praha 10

tel.: 251 444 961 
email: jondovcak@pms.justice.cz 
www.pmscr.cz

 

RUBIKON CENTRUM, Z.Ú.

Poskytuje pomoc lidem ve výkonu trestu a po propuštění, včetně jejich blízkých.

Novákových 439/6, 180 00 Praha 8

tel: 739 470 408
email: info@rubikoncentrum.cz

www.rubikoncentrum.cz

 

Centrum sociálních služeb Praha
Poskytuje pomoc lidem ve výkonu trestu a po propuštění, včetně jejich blízkých.

Sokolovská 95, 186 00 Praha 8

tel.: 266311053

email: zuzana.stancova@csspraha.cz

www.csspraha.cz

 

LIGHTHOUSE spolek

Poskytuje pomoc lidem ve výkonu trestu a po propuštění, včetně jejich blízkých.

Vinohradská 2396/184, 130 52 Praha 3 – Vinohrady

tel: 222 939 286
email: info@lgh.cz
www.lgh.cz

 

CIZINCI A MENŠINY

 

Romský poradce městského úřadu černošice

Podskalská 19, 120 00 Praha 2

tel.: 221 982 208

email: socialni@mestocernosice.cz

 

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Poskytuje služby imigrantům v procesu integrace do české společnosti prostřednictvím sociálních služeb, vzdělávacích i dalších aktivit, a tyto služby rozvíjí v souladu s potřebami imigrantů.

Pernerova 32/10, 186 00, Praha 8

tel.: 222 360 452

email: info@cicpraha.org

www.cicpraha.org

ČLOVĚK V TÍSNI o. p. s.

Věnuje se problematice ochrany lidských práv, humanitární pomoci a poskytuje poradenství osobám v krizových situacích.

Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2

tel.: 226 200 400

email: mail@clovekvtisni.cz

www.clovekvtisni.cz

 

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Poskytuje bezplatné právní a sociální poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a dalším cizincům v České republice, pořádá vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců.

Kovářská 4, 190 00, Praha 9

tel.: 730 158 779, 730 158 781

email: opu@opu.cz

www.opu.cz

 

ROMODROM o. p. s.
Dr.E.Beneše 528, 274 01 Slaný

tel.: 778 481 729
email: hanajoglova@romodrom.cz
www.romodromcz.cz
 

Sdružení pro integraci a migraci

Poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství cizincům žijícím na území České republiky.

Baranova 33, 130 00 Praha 3

tel.: 224 224 379

email: poradna@refug.cz

www.migrace.com

foto-paticka